Machtigingsformulier voor incasso inrichten

Vanuit AllSolutions kun je ook een machtigingsformulier laten genereren en ter tekening aanbieden aan je debiteur. In de functie AUTO-sjablonen (MFORMA) vind je hiervoor de sjablonen Machtigingsformulier automatische incasso in het Nederlands, Engels en Frans.

In het sjabloon is de standaard Europese tekst voor het machtigingsformulier opgenomen. Afhankelijk van het type machtiging wordt een andere tekst afgedrukt:

  • Standaard Europees: blok 10 en 11
  • Zakelijk Europees: blok 20 en 21
  • Eenmalige machtiging: blok 30 en 31

Op dit formulier wordt ook de incassoreden afgedrukt die in de incassomachtiging voor de debiteur is geregistreerd. En daarnaast kun je natuurlijk het IBAN-nummer en de bijbehorende BIC-code opnemen van de bankrekening van de debiteur.

Je kunt de lay-out en opmaak van het machtigingsformulier naar je eigen huisstijl aanpassen. En ook kun je de tekst van de incassomachtiging aanpassen. Belangrijk: Let er hierbij wel op dat je geen wijzigingen aanbrengt in de volgorde van de hierboven genoemde blokken. Het toelichtingsblad van het standaard sjabloon geeft een overzicht van alle velden die je in het machtigingsformulier kunt opnemen.

Formulierstroom voor incasso

De sjablonen voor incassomachtigingen zijn gekoppeld aan de formuliercode ‘fmai’ – ‘Machtigingsformulier autom. incasso’ in de functie Formulieren (MFORMC). Als je per bedrijf of afdeling verschillende incassomachtigingssjablonen wilt gebruiken, kun je deze – na upload in de functie AUTO-sjablonen (MFORMA) – hier koppelen. Dit geldt ook voor andere taalversies naast Nederlands, Engels en Frans.

De taal waarin het machtigingsformulier wordt afgedrukt is afhankelijk van de taalinstelling bij de debiteur in het onderdeel Facturering. Als er bij de formuliercode ‘fmai’ geen standaard sjabloon voor de ingestelde taal is vastgelegd, wordt de Nederlandse versie gebruikt.

Naar stap 6. Incasso inrichten bij de debiteur

Terug naar overzicht SEPA-incasso debiteuren