Logging van mutaties in autorisaties

In de functie Gebruikers (MGEBRU) wordt via de shortcut Mutaties op gebruikersgroepen gelogd of de autorisatie van een gebruiker is aangepast. En omgekeerd heb je ook vanuit de functie Gebruikersgroepen (MGBGRP) via de shortcut Mutaties op gebruikers inzicht in de wijzigingen in de autorisatie.

Via de eerste optie vanuit de functie Gebruikers (MGEBRU) wordt vanaf versie 23.0.07 ook geregistreerd of een gebruiker in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) als applicatiebeheerder van de omgeving geregistreerd is (geweest).

Goed om te weten: Bij upgrade naar versie 23.0.07 worden de applicatiebeheerders die in de parameters van je omgeving staan geregistreerd, NIET automatisch in deze logging overgenomen. Wil je dit wel als startpunt kunnen registreren? Wijzig dan de applicatiebeheerders in de Parameters AllSolutions (MZZPAR). En zet na het opslaan de huidige instellingen direct weer terug.

Verder kunnen de mutaties van de applicatiebeheerders van je omgeving niet met terugwerkende kracht in je omgeving worden aangevuld. Dit betekent dat je deze logging nooit verder kunt inzien dat de datum waarop je omgeving naar versie 23.0.07 of hoger is ge├╝pgraded.

Daarnaast goed om te weten dat de mutaties in de applicatiebeheerders van je omgeving niet worden meegenomen in het Overzicht Autorisatie-mutaties per Gebruiker (PAUTMT). De logging is dus alleen via de shortcut Mutaties op gebruikersgroepen bij de gebruikers (MGEBRU) te raadplegen.

Eventueel kun je voor het loggen van de aanvragen voor wijzigingen in de autorisatie de functie Logboek Applicatiebeheer (MZZLOG) gebruiken.