Interfaces

Logging bij interfaces van type ‘import’

In de functie Interfaces (MINTFA) is voor debug-doeleinden in het onderdeel Inloggen het veld Logging aanwezig. Met dit veld kun je instellen of aanroepen van de webservice gelogd moeten worden in de functie Performance Monitor (IPERFO). Met deze logging kun je achteraf raadplegen welke calls op welke moment zijn gedaan. Dit onderdeel is alleen van toepassing bij webservices van het type ‘import’. Logging is overigens alleen mogelijk als er een gebruiker is opgegeven waaronder de webservice inlogt.

Belangrijk: Door logging wordt de webservice trager. Vooral de gedetailleerde logging is een zware belasting en mag alleen worden gebruikt voor debug doeleinden. Daarom wordt de gedetailleerde logging iedere nacht gereset naar standaard logging.

Veldlabels of veldnamen als header in exportbestand opnemen

In de functie Interfaces (MINTFA) is mogelijk om een ‘interface’ in te richten waarbij data uit de daarbij opgegeven tabellen wordt geëxporteerd. Hierbij kun je aangeven of je in de exportbestanden headers wilt laten opnemen.

In het veld Headers in exportbestand opnemen kun je, via een combobox, opgeven of je de veldlabels of de veldnamen (=nieuw) in ieder exportbestand als eerste regel wilt laten opnemen. Op deze manier wordt het door de ontvangende partij gemakkelijker om de aangeleverde data te herkennen.