Kleursignalering bij afwijkende saldi elektronische bankafschriften

In de functie Elektronische Bankafschriften (MAFSCH) wordt met een kleur aangegeven dat er een afwijkend saldo of een afwijkend aantal transactieregels is geconstateerd bij het ingelezen bankafschrift. De volgende controles worden hierbij uitgevoerd:

  • Beginsaldo afschrift ten opzichte van Eindsaldo vorig afschrift.
  • Begin-/eindsaldo afschrift ten opzichte van Begin-/eindsaldo boekstuk.
  • Totaalbedrag transactieregels ten opzichte van Totaalbedrag afschrift.
  • Werkelijk aantal transactieregels ten opzichte van Veronderstelde aantal transacties.