Kan ik offerte-uren overzetten naar het project?

Met de functie Overhevelen Offerte-uren naar Project (VOFPRO) kun je (directe) uren die zijn verantwoord op een offerte overhevelen naar een project. Doel hiervan is de ‘offerte-uren’ uiteindelijk te kunnen factureren aan de betreffende klant. Voorwaarde hierbij is dat de offerte is bevestigd en tot opdracht is verklaard.

De overheveling vindt als volgt plaats:

  • In het onderdeel Van offerte vul je de offerte in waarvan je de uren wilt overhevelen.
  • In het onderdeel Naar project vul je vervolgens de gegevens in van het project, subproject en de projectfase die de bestemming van de uren vormen.
  • Bij het starten van de functie worden de directe urenregels in de weekstaten van de medewerkers omgezet naar het project.

Eventueel kunnen de overgehevelde urenregels in de weekstaten nog worden gewijzigd, mits zij de status ‘Concept‘ hebben. Na wijziging worden deze regels (net als de reguliere urenregels) achtereenvolgens gereedgemeld, gefiatteerd en verwerkt. Offerte-uren die al gefiatteerd en/of verwerkt waren, worden met de omzetting teruggezet naar status ‘Definitief‘. Deze uren kunnen dan opnieuw gefiatteerd en verwerkt worden tot projectmutaties.