Kan ik een gebruiker tijdelijk/aanvullend voor een functie autoriseren?

Bij veel organisaties worden de gebruikers in het systeem geautoriseerd op basis van gebruikersprofielen. De rechten op functies zijn gekoppeld aan gebruikersgroepen, die dan zijn samengevoegd in een gebruikersprofiel. Bij een wijziging van de rechten van het profiel worden deze automatisch doorgezet naar alle gebruikers met dit profiel. De wens bestaat echter om een gebruiker naast een gebruikersprofiel ook op losse functies (tijdelijk) rechten te kunnen geven. Vanaf versie 11.0.08 is dit mogelijk.

Bij de Gebruikers (MGEBRU) is in het onderdeel Autorisatie de optie Gebruikersgroep(en) voor aanvullende/tijdelijke autorisatie toegevoegd. Met dit veld kun je een gebruiker voortaan gemakkelijk een extra autorisatie toekennen die niet binnen het profiel aanwezig is. Of een gebruiker gemakkelijk voor (een) functie(s) autoriseren die tijdelijk door hem wordt waargenomen, bijvoorbeeld tijdens vakantie of ziekte van een collega. Op deze manier hoef je niet meer voor een gebruiker een volledig nieuw gebruikersprofiel aan te maken.