Jaarovergang Urenregistratie

Je vindt de functies uit deze beschrijving in de module Basis.

Verplichte stappen bij gebruik van de modules Urenregistratie, Projectadministratie en Service/Onderhoudadministratie

  • Controleer of er een weektabel aanwezig is voor het nieuwe jaar in de functie Weektabellen (MWEKEN). Wanneer deze data niet correct c.q. afwezig is, ontstaan in andere modules foutmeldingen. Let hierbij op dat het aantal weken goed is ingevoerd (bevat het komende jaar 52 of 53 weken?) en dat startdatum van de eerste week klopt. AllSolutions hanteert  ISO 8601 voor het bepalen van de start van het weeknummer. Week 1 is de week waarin de eerste donderdag van een jaar zit. Voorbeeld: 2024 heeft 52 weken en de startdatum van de eerste week is 01-01-2024. En controleer via de shortcut Weken of alle weken in de juiste boekperiode staan ingedeeld!
  • Controleer of voor het komende jaar het Planningsjaar (MPLNJR) aanwezig is inclusief arbeidscontractsoort(en). Het jaar 2024 bestaat uit 52 weken en de normjaartaak komt uit op 2.080 uur (bij een werkweek van 40 uur op basis van een fulltime dienstverband). (In geval van een jaar van 53 weken bestaat deze normjaartaak uit 2.120 uur.)
  • Wanneer je wijzigingen hebt doorgevoerd en de normjaartaak per medewerk(st)er bestond al, dan voer je de functie Verwerken Planningsjaren (VPLNJR) voor het nieuwe jaar uit om de gegevens bij te werken.

Jaarovergang

Controleer of de feestdagen voor het komende jaar zijn ingevoerd. De feestdagen beheer je in de functie Feestdagen (MFEEST). Wanneer je wijzigingen wilt doorvoeren in kostprijs en verkoopprijs van activiteiten, kostencomponenten, interne leveringscomponenten en materiaalcomponenten doe dit dan vóórdat de eerste weekstaten, logisitieke orders en werkorderverantwoordingen in het nieuw jaar worden ingevoerd. Gebruik hiervoor de functies:

  • Activiteiten (MAKTIV),
  • Kostencomponenten (MKSTKO),
  • Interne leveringscomponenten (MINLEV) en
  • Materiaalcomponenten (MMATKO).

Voer eventueel nieuwe tarieven in voor Calculatietariefelementen (MTAREL).

Na het aanpassen van de kostprijzen, verkooptarieven en calculatietarieven verwerk je met de functie Bijwerken Standaardcalculaties (VSTKAL) de gewijzigde prijzen door in de standaardcalculaties.

t recente combinatie van beginjaar en beginweek. Als je de centrale parameter gebruikt, dan hoef je het beginjaar en de beginweek maar één keer op te geven.

Naar volgende stap: module Projecten

Terug naar Checklist voor Eindejaarsafsluiting