Jaarovergang module Leden

Prolongeren lidmaatschappen

De prolongatie is alleen noodzakelijk wanneer je in de Parameters Leden (MLEPAR) gekozen hebt voor Facturering op basis van kalenderjaar’. Tijdens de prolongatie wordt voor ieder te prolongeren lidmaatschap automatisch een factuurmutatie voor het nieuwe jaar klaargezet.

Wanneer je niet gekozen hebt voor facturering op basis van kalenderjaar, is het niet nodig om jaarlijks de prolongatieverwerking uit te voeren. De factuurmutaties worden dan op het moment van factureren aangemaakt (met de functie Genereren/Afdrukken Conceptfacturen (VCONLE).

Aandachtspunten bij prolongatie

Controleer voorafgaand aan de prolongatie naar het nieuwe boekjaar de tarieven bij de contributiegroepen en voer waar nodig wijzigen door. Dit gebeurt via de functie Contributiegroepen (MCNGRP – shortcut tarieven).

Controleer voorafgaand aan de prolongatie naar het nieuwe boekjaar of alle mutaties (opzeggingen, aanmeldingen) verwerkt zijn en verwerkt ze om te voorkomen dat er mutaties voor het nieuwe jaar aangemaakt worden. Dit gebeurt via de functie Lidmaatschappen (MLEDEN).

Controleer voorafgaand aan de prolongatie naar het nieuwe boekjaar of alle online aanmeldingen verwerkt zijn. Dit gebeurt via de functie Online Aanmeldingen (MONLED).

Facturering Leden

Onderstaande stappen zijn verplicht:

  • Controleer of alle mutaties in de lidmaatschappen ook gefactureerd zijn. Doe dit door de functie Genereren/Afdrukken Conceptfacturen (VCONLE) te starten en de dan eventueel gegenereerde conceptfacturen verder te verwerken.
  • Controleer met de functie Verwerken Facturen of er nog onverwerkte factuurmutaties zijn van leden –> financieel.

Prolongeren

Voorafgaand aan de prolongatie eerst de tarieven bij de Contributiegroepen (MCNGRP – shortcut tarieven) controleren en eventueel wijzigen. Daarnaast ook controleren of alle lidmaatschapsmutaties uit het huidige prolongatiejaar daadwerkelijk verwerkt zijn. De prolongatie wordt gestart met de functie Prolongatie-verwerking (VPROLO).

Het veld ‘Het te prolongeren jaar’ verwijst naar het jaar dat geprolongeerd wordt. Met andere woorden, het jaar dat je als ‘bron’ gebruikt voor de prolongatie. Wil je eind 2023 de lidmaatschappen prolongeren naar 2024, dan hoort het veld ‘Het te prolongeren jaar’ dus ‘2023’ aan te geven.

Waarschuwing!
De functie Prolongatie-verwerking (VPROLO) kan lang duren. Eenmaal opgestart is het dus gewoon wachten tot de output verschijnt.
Duurt dit naar je gevoel te lang, maak dan een supportmelding aan.

Let op! Wanneer de functie nog een tweede keer opgestart wordt, worden er twee jaren geprolongeerd!

Naar volgende stap: module Donateurs

Terug naar Checklist voor Eindejaarsafsluiting