Jaarovergang module HRM

Controleer in de Parameters HRM (MAPPAR) of de vervoersvergoeding aanpassing vereist.

Maak je gebruik van een kostprijs en verkoopprijs gebaseerd op functiecodes of medewerk(st)ers? En wijzigen deze tarieven voor het komende jaar? Pas deze dan aan vóórdat de eerste weekstaten, logistieke orders en werkorderverantwoordingen ingevoerd worden. Gebruik hiervoor de functies:

  • Functiecodes (MFUNKT – shortcut tarief per periode)
  • Medewerkers (MPERSO – shortcut tarief per periode)

Maak je gebruik van salarisschalen en zijn er met ingang van het nieuwe boekjaar nieuwe schalen? Pas deze dan aan via de functie Salarisschalen (MSALAR).

Verplichte stappen bij gebruik Capaciteitsplanning

Bij gebruik van de module Capaciteitsplanning zijn de volgende stappen verplicht:

  • Controleer of voor het komende jaar het Planningsjaar (MPLNJR) aanwezig is inclusief arbeidscontractsoort(en) (shortcut) en de wettelijke en bovenwettelijke verlofuren waarop medewerkers recht hebben. Het jaar 2024 bestaat in principe uit 52 weken en de normjaartaak komt uit op 2.080 uur (bij een werkweek van 40 uur op basis van een fulltime dienstverband). Als je in het systeem werkt met een kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december 2024, dan zijn er andere aantallen van toepassing. In het invulformulier kun je de bijbehorende normjaartaak dan via de default-knop laten uitrekenen.
  • Wanneer er wijzigingen zijn doorgevoerd en de normjaartaak per medewerk(st)er bestond al, dan voer je de functie Verwerken Planningsjaren (VPLNJR) voor het nieuwe jaar uit om de gegevens bij te werken.
  • Vóórdat de eerste boekingen in het nieuwe jaar of een planning voor het nieuwe jaar ingevoerd wordt, voer je de functie Genereren Normjaartaken (VGENNT) voor het nieuwe jaar uit.

Declaraties

Bij gebruik van de submodule Declaraties vragen de volgende punten aandacht bij een boekjaarafsluiting:

  • Controleer of alle declaraties die betrekking hebben op het af te sluiten boekjaar verwerkt zijn. Gebruik hiervoor de functies Fiatteren Declaraties (MDCFIA) en Verwerken Declaraties (VDECLA).
  • Betaling van de declaraties kan eventueel in het nieuwe boekjaar plaatsvinden.
  • Eventuele wijziging van de tarieven doorvoeren in de functie Declaratiecodes (MDCLCD).
  • Controleer in de Parameters Declaraties (MDCPAR) of het opslagpercentage sociale lasten aanpassing vereist (alleen bij gebruik van ‘uitbetaling declaraties via salaris’).

Naar volgende stap: module CRM

Terug naar Checklist voor Eindejaarsafsluiting