Inzicht in autorisaties

Vanuit de Gebruiker (MGEBRU) kun je via de shortcut Autorisaties zien voor welke functies deze is geautoriseerd en via welke gebruikersgroep deze autorisatie wordt toegekend. Zet het filter Functies tonen in je scherm wel even op waarvoor wel geautoriseerd:

Je ziet dan de lijst met geautoriseerde functies, via welke licentiemodule loopt en via welke gebruikersgroep(en) de autorisatie is ingeregeld.

Daarnaast zijn er ook een aantal overkoepelende functies die je kunt gebruiken:

  • Autorisaties op Browserniveau (MBRAUT): Met deze functie heb je inzicht in de browserautorisaties die in het systeem zijn vastgelegd. Het toevoegen van nieuwe autorisaties is hier niet mogelijk. Een nieuwe autorisatie moet worden aangemaakt vanuit de browser waarvoor de autorisatie geldt. Je kunt de al aanwezige browserautorisaties hier wel wijzigen.
  • Autorisaties op Afdelingsniveau (MAFAUT): Met deze functie heb je inzicht in de afdelingsautorisaties die in het systeem zijn vastgelegd. Ook hier is het toevoegen van nieuwe autorisaties niet mogelijk. Een nieuwe autorisatie moet worden aangemaakt vanuit de browser waarvoor de autorisatie geldt. Je kunt de al aanwezige afdelingsautorisaties hier wel wijzigen.
  • Informatie Autorisatie Functie/Gebruikersgroep (IFUNAU): Met deze functie heb je inzicht in alle autorisaties die per gebruikersgroep op de verschillende functies in het systeem zijn vastgelegd.
  • Overzicht Autorisatie per Gebruiker(sprofiel) (PAUTGB): Met deze functie kun je een overzicht van autorisaties per gebruiker of per gebruikersprofiel afdrukken. Daarbij kun je aangeven of je ook de browserautorisatie op het overzicht wilt laten afdrukken. Dit overzicht is daarmee ook uitermate geschikt voor de accountant omdat deze precies laat zien welke rechten een specifieke gebruiker in een bepaalde functie heeft.
  • Overzicht Autorisatie-mutaties per Gebruiker (PAUTMT): Met deze functie kun je een overzicht afdrukken van de autorisatie-mutaties die per gebruiker zijn doorgevoerd.