Intrastat: Wijziging maandelijkse ICL-aangifte

Met ingang van januari 2021 heeft het CBS aanpassingen doorgevoerd in de opgave over de internationale handel in goederen voor intracommunautaire Leveringen (ICL). Deze veranderingen gelden alleen voor de maandelijkse opgave van ICL. De overige opgaven, zoals voor de intracommunautaire verwerkingen (ICV), zijn niet veranderd.

In de functie Aanmaken CBS Intrastat-bestand (PISCBS) kun je aangeven of er een maandelijkse opgave van de ICV/ICL wordt gedaan.

  • In geval van een maandelijkse aangifte zal AllSolutions automatisch het nieuwe format gebruiken.
  • Als het NIET gaat om een maandelijkse aangifte, dan wordt het ‘oude’ format gebruikt.

In het nieuwe format voor de maandelijkse aangifte is het onder andere verplicht om het land van oorsprong op te geven. Dit is het land waar de goederen oorspronkelijk vandaan komen. Hiervoor is bij de Artikelen (MARTIK) het veld Land van oorsprong toegevoegd (in het onderdeel Details), waarin je de herkomst kunt vastleggen. Bij het aanmaken van het bestand wordt deze informatie dan automatisch in de aangifte meegenomen.

Daarnaast zijn de transactiecodes voor de Intrastat aangifte uitgebreid. Voorheen waren er acht types waaruit je kon kiezen. Vanaf 2021 zijn er twintig transactiecodes beschikbaar. De uitbreiding vind je in de functie Orderregelsoorten (MORRGS) in het veld Transactie (in het onderdeel Intrastat).