Inrichting btw-afdrukcodes

De btw-afdrukcodes bepalen welke btw-bedragen ingeteld worden in het btw-register. De inrichting is gebaseerd op de aangifte omzetbelasting. De functie Btw-afdrukcodes (MBTWAF) vind je in het gebruikersmenu onder Financieel > Besturing > Algemene Tabellen Financieel. Via het bewerken van de afdrukcode kun je aansturen wat er ingeteld moet worden.

Bij het intellen van de btw-codes 3A en 3B moeten ook de facturen zonder btw meegeteld worden. Dit doe je omdat er aan deze facturen geen btw-code gekoppeld is en deze dus niet via een code ingeteld kunnen worden.

Afdrukcode 1A 1B 1C 1D 1E 2A
Omzetbelasting afdrukken Ja Ja Ja Ja Nee Ja
Soort afdrukcode Verkoop binnenl. Verkoop binnenl. Verkoop binnenl. Verkoop binnenl. Verkoop binnenl. Inkoop binnenl.
Regel afdrukken Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Omzet facturen zonder BTW Nee Nee Nee Nee Ja Nee
Omzet goederen Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Omzet diensten Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Omzet goederen verlegd Nee Nee Nee Nee Nee Ja
Omzet diensten verlegd Nee Nee Nee nee Nee Ja
BTW code(s) H L O,G,V V

.

Afdrukcode 3A 3B 3C 4A 4B
Omzetbelasting afdrukken Nee Nee Nee Ja Ja
Soort afdrukcode Verkoop buiten EU Verkoop binnen EU Verkoop binnen EU Inkoop buiten EU Inkoop binnen EU
Regel afdrukken Ja Ja Ja Ja Ja
Omzet facturen zonder BTW Ja Ja Nee Nee
Omzet goederen Ja Ja Ja Ja
Omzet diensten Nee Ja Nee Ja
Omzet goederen verlegd Ja Ja Ja Ja
Omzet diensten verlegd Nee Ja Ja Ja
BTW code(s) IO IE

.

3A gaat alleen om goederen.
3B gaat om diensten en goederen.
3C heeft te maken met de verkoop van onroerend goed binnen de EU.
4A gaat alleen om goederen.
4B gaat om diensten en goederen.

Uitleg gebruikte btw-codes:

H = Hoog
L = Laag
O = Overig
V = Btw verlegd
G = Geen btw
EO = Export buiten EU
EE = Export binnen EU
IO = Import buiten EU
IE = Import binnen EU