Inkoopfactuurverdeling aanpassen na verwerking

Bij de Parameters Crediteuren (MKRPAR) is in het onderdeel Inkoopfacturering – registratie het veld Inkoopfactuurverdeling aanpassen na verwerking aanwezig. Wanneer je deze activeert, heb je de mogelijkheid boekingen achteraf te corrigeren. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat op een verkeerde grootboekrekening is geboekt of een inkoopfactuur per abuis op een verkeerd project of werkorder is doorbelast. Corrigeren is overigens niet mogelijk in een afgesloten periode of wanneer de inkoopfactuur is verdeeld over meerdere periodes. Ook mag het niet gaan om een boeking met een doorverdeling naar de Vaste Activa-administratie of de urenadministratie (afstemming weekstaten).

Wanneer je de optie hebt geactiveerd, verschijnt in diverse functies / browsers met journaalpostregels de actie Inkoopfactuurverdeling corrigeren. Wanneer je deze actie gebruikt, maakt het systeem automatisch voor de gekozen (grootboek)mutatie in de inkoopfactuurverdeling een creditmutatie aan. Bij de inkoopfactuurverdeling kun je vervolgens de gewenste nieuwe verdelingsregel(s) toevoegen.

Door het gebruik van de actie wordt overigens de bijbehorende inkoopfactuur ook weer open gezet in de functie Inkoopfacturen (MINFKT). Via de shortcut Inkoopfactuurverdeling kun je eventueel ook de nieuwe verdelingsregels toevoegen.

De actie is in de volgende functies beschikbaar:

  • Afletteren Tussenrekeningen (MAFLTR)
  • Crediteuren – via de shortcut Facturen (MKRDST)
  • Dagboeken (MDAGBK)
  • Grootboekrapportage (IGBRAP)
  • Grootboekrekeningen (MRKSCH)
  • Historische mutaties (IRKSCH)
  • Historische VAR-mutaties (IVARHS)
  • Informatie Boekstukken (IBKSTN)
  • Informatie Dagmutaties (IDGMUT)
  • Kostendragers (MKSTDR)

Goed om te weten: Deze optie kun je alleen gebruiken als in de Parameters Crediteuren (MKRPAR) het veld Gereedmelden alleen indien volledig gefiatteerd in het onderdeel Inkoopfacturen – procesgang UIT staat.