Inkoopfacturen laten vervallen

Het kan voorkomen dat een inkoopfactuur per abuis verkeerd is ingeboekt. Deze boeking kun je in het systeem terugdraaien met de actie Laten vervallen in de browsers met de Inkoopfacturen (MINFKT) en de Gescande Inkoopfacturen (MSCINK). De inkoopfactuur verdwijnt dan uit het scherm en de gemaakte boekingen worden automatisch tegen geboekt.

Je kunt overigens de vervallen inkoopfacturen via beide browsers blijven inzien. Hiervoor is het filter op status met de waarde ‘Vervallen’ beschikbaar. Dit heeft als voordeel dat de prikbordberichten die voorafgaand aan het terugdraaien van de boeking, mogelijk bij de factuur zijn geplaatst, voor alle gebruikers toegankelijk blijven.