Naam en functie ingelogde medewerker in vreemde taal afdrukken

Met Sjablonen (MSJABL) kun je bij diverse entiteiten standaarddocumenten genereren. Hierbij kun je gebruik maken van diverse velden. Voor de ondertekening van een document kun je de <<naamIngelogdeMedewerker>> en de <<functieIngelogdeMedewerker>> in het sjabloon opnemen.

Wordt een document op basis van een sjabloon gegenereerd in een vreemde taal? (Dit gebeurt als de relatie/medewerker waarvoor het document wordt gegenereerd op een andere taalcode dan ‘Nederlands’ staat ingesteld.) Dan kunnen deze beide velden ook in een veemde taal worden afgedrukt.

  • Bij de naam van de medewerker wordt gebruik gemaakt van de vertalingen van de aanspreektitels die zijn vastgelegd in de Parameters Basis (MABPAR).
  • Voor de functie van de ingelogde gebruiker wordt gebruik gemaakt van de vertaling, die je in het systeem kunt vastleggen bij de Functiecodes (MFUNKT). Via de shortcut Vertalingen kun je de omschrijving van de functie in een vreemde taal vastleggen.