Importeren Tarieven Medewerkers

Met de functie Importeren Tarieven Medewerkers (VITRMW) is het mogelijk om medewerkerstarieven te importeren. Dit gebeurt op basis van een ingevuld Excel-bestand. Vanuit de functie kun je het bijbehorende importsjabloon downloaden.

Hiermee kun je wijzigingen in de tarieven van medewerkers sneller en gemakkelijker doorvoeren. Daarnaast is het ook mogelijk om voor een hele afdeling ineens een tariefwijziging door te voeren. Dit doe je door één regel in het importbestand op te nemen, waarbij de kolom afdeling wordt gevuld en de kolom medewerkerscode wordt leeggelaten.