Hoe werkt het nacalculeren van projecten?

Met de functie Nacalculeren Projecten (VPRNAK) is het mogelijk om projecten met de factureringswijze ‘Vaste prijs’ of ‘Vaste termijnen met regie-eindafrekening’ na te calculeren. Nacalculatie is alleen mogelijk voor projecten die administratief zijn gereedgemeld. In de nacalculatie wordt berekend wat projecten hebben opgebracht of juist hebben gekost. Hierbij wordt per project de verantwoording van uren, kosten en materialen afgezet tegen de gefactureerde bedragen. Het resultaat hiervan wordt vervolgens verwerkt in de grootboek- en projectadministratie en getoond op een overzicht.

Voor een compleet overzicht wordt op het verwerkingsverslag altijd het totaalresultaat van de nacalculatie getoond. Wanneer het project eerder is nagecalculeerd en daarna heropend is, kan de uitgevoerde boeking echter afwijken van de gegevens in het verslag. Daarom is op het verwerkingsverslag de kolom Heropend opgenomen. In deze kolom wordt aangegeven of het (sub)project en/of de projectfase eerder is nagecalculeerd en hierna heropend is geweest.

Goed om te weten: Bij het nacalculeren van projecten (VPRNAK) kun je gebruik maken van het veld Periode nacalculatie mag niet voor periode laatste projectmutatie liggen. Wanneer dit veld is geactiveerd mag de bij het nacalculeren opgegeven combinatie van jaar/periode niet voor het jaar/de periode van de laatste mutatie liggen. Met andere woorden: Projecten die mutaties hebben met een latere jaar/periode dan opgegeven in het formulier, worden dan niet meegenomen in de nacalculatie.