Hoe werkt het herafdrukken van documenten?

Documenten die je vanuit AllSolutions automatisch genereert, kun je herafdrukken via de functie Formulieren (MFORMC). Denk hierbij bijvoorbeeld aan opdrachtbevestigingen, conceptfacturen en definitief afgedrukte facturen.

In de functie Formulieren is voor alle typen documenten een formuliercode aanwezig. Wanneer je een document(set) opnieuw wilt afdrukken, zoek je de bijbehorende formuliercode op in de lijst. Je klikt vervolgens rechts in het scherm op de shortcut Documentsets.
In het vervolgscherm zie je dan alle documentsets die onder de geselecteerde formuliercode zijn gegenereerd met aanmaakdatum en de gebruiker die de documenten heeft aangemaakt.

Met de actie Document afdrukken rechts in het scherm kun je de gewenste set opnieuw afdrukken. Bij een aantal documenten heb je dan ook de keuze of je de documenten al dan niet helemaal opnieuw (in Word) wilt laten opbouwen en of je de documenten direct opnieuw naar de geadresseerde(n) wilt laten versturen (bijvoorbeeld in geval van elektronisch factureren).

Eventueel kun je ook nog een niveau lager ‘afdalen’ en het opnieuw afdrukken per document uitvoeren.