Hoe werkt de Alerts monitor?

Zodra een alert bij een medewerker is ingesteld en geactiveerd, verschijnt bij de gebruiker (die is gekoppeld aan die medewerker) de alerts monitor aan de linkerkant van het scherm. (Hierbij is het belangrijk dat de alerts monitor in de gebruikersinstellingen als onderdeel aan de linkerkant van het scherm is opgenomen.) De meldingen werken als zogenaamde ‘hyperlinks’: door in de alerts monitor op de melding te klikken, komt de medewerker direct in het betreffende scherm terecht (met de juiste selectie) waarin deze de gesignaleerde actie kan uitvoeren.

In de alerts monitor kunnen alerts met en zonder een vlaggetje getoond worden. Bij alerts met een vlaggetje zijn extra instellingen op een bepaalde tijd mogelijk. Afhankelijk van het verstrijken van de deadline voor de te nemen actie neemt het vlaggetje dan een bepaalde kleur aan.

De standaardfrequentie waarmee de Alerts Monitor automatisch wordt ververst, is 5 minuten. In de praktijk zal de alert monitor echter vaker worden bijgewerkt, omdat op diverse plekken in de software een trigger hiertoe wordt gegeven. Eventueel kan de standaardfrequentie door AllSolutions via de Parameters AllSolutions (MZZPAR) worden aangepast (via het onderdeel Instellingen ten behoeve van alert monitor en het veld Alert reload interval ). De alerts monitor wordt direct bijgewerkt wanneer je wisselt van inlogafdeling (via het onderdeel Bedrijfsgegevens eveneens aan de linkerkant van uw scherm).

Signaleren van alerts via e-mail

Medewerkers kunnen ook via een e-mailbericht geïnformeerd worden dat er een actie voor hen open staat. Wanneer je bij een alert hebt ingesteld dat er een e-mail wordt verstuurd bij overschrijding en/of het bereiken van een deadline, dan wordt dit verzorgd door de functie Signaleren Alerts naar Medewerkers (VALERT). Het is aan te raden deze functie hiervoor in de (nachtelijke) verwerking van de Program Batch Jobs (MJOBNR) op te nemen.