Hoe werkt de Alertmanager

Er is ook een functie aanwezig om medewerkers inzicht te geven in hun persoonlijke ‘actielijstje’, de functie Alertmanager (MALMAN). Links in het scherm worden de betreffende alerts getoond, rechts het aantal acties dat er momenteel bij die alert open staat. Bij overschrijding van het signaleringsaantal wordt daar bij de betreffende alert de kolom ‘Aantal‘ rood gekleurd. Voor de betreffende alert wordt de kolom ‘Actie voor’ blauw gekleurd wanneer in de alert een deadline is ingesteld en de deadline bijna is verstreken. Eenzelfde kleurgebruik wordt toegepast in de alerts monitor, alleen wordt daar gebruik gemaakt van vlaggetjes (zie ook het onderdeel ‘Alerts monitor’ op deze pagina).

Via de actie Functie starten is het mogelijk om rechtstreeks de functie te openen die bij de bewuste alert hoort.