Hoe maak ik verplichtingen aan?

Een verplichting is een afspraak met een bepaalde crediteur om (periodiek) goederen af te nemen. Verplichtingen worden geregistreerd om alvast rekening te kunnen houden met de bijbehorende uitgaven. Op deze manier is er inzicht in het nog beschikbare budget.

Bij het aanmaken van een verplichting (MVERPL) kun je deze – naar keuze – koppelen aan een Fiatteur of een Fiatteringsroute (of beide). Net als bij het aanmaken van een inkoopfactuur worden beide velden default gevuld met deze gegevens wanneer deze in de crediteur stamgegevens (MKRDST) zijn vastgelegd (in het onderdeel Betrokkenen). Bij koppeling van een fiatteur wordt op basis van het bedrag van de verplichting gekeken welke Fiatteurs bij overschrijding c.q. welke Autorisatieroute bij overschrijding moet worden toegevoegd. Hierbij wordt eveneens gecontroleerd of alle medewerkers in de autorisatieroute voldoende mandaat hebben.

In de browser met de verplichtingen kun je via de shortcut Fiatteringsroute de fiatteringsroute aanmaken, inzien of wijzigen. Wanneer je gebruik maakt van het fiatteren op volgorde kun je in dit scherm via de editbrowser de volgorde in de route op een gemakkelijke manier aanpassen. Via de actie Bewerken kun je zowel de volgorde, als de in de route opgenomen medewerkers wijzigen. Bij het gereed melden van de verplichting wordt dan, op basis van het verplichtingsbedrag, eveneens gekeken of er Fiatteurs bij overschrijding c.q. een Fiatteringsroute bij overschrijding moet worden toegevoegd.

Direct naar