Uitvoering van snapshots aan een specifieke gebruiker toewijzen

Standaard worden de snapshots in de batch uitgevoerd onder de gebruiker die het snapshot heeft aangemaakt. Op het moment dat een snapshot via de batch wordt uitgevoerd, worden andere, handmatig gestarte opdrachten van deze gebruiker echter niet in behandeling genomen.

Daarom is het aan te bevelen om de snapshots onder een andere gebruikerscode in de batch te laten uitvoeren dan onder de gebruiker die het snapshot heeft aangemaakt. Het voordeel is dat ‘normale opdrachten’ (zoals reports of browser exports) van deze gebruiker dan direct in behandeling kunnen worden genomen. De gebruiker hoeft dan niet te wachten totdat het uitvoeren van het snapshot helemaal gereed is (wat soms langer kan duren).

In de functie Snapshots (MSNAPS) kun je bij elk snapshot in het onderdeel Startmoment aangeven onder welke gebruikerscode u deze wilt laten uitvoeren. Je kunt dus ook ervoor kiezen om hiervoor een speciale gebruikerscode aan te maken waaraan je de snapshots toewijst.

Gegevens snapshot naar Excel exporteren

Daarnaast kun je bij een snapshot instellen of gebruikers de gegevens van de rapportage naar Excel mogen exporteren. Dit doe je in de functie Snapshots (MSNAPS) bij het veld Exporteren toegestaan. Met dit veld kun je gericht aangeven of de ‘Exporteren naar Excel’-button bij een rapportage getoond wordt.