Hoe kan ik alerts activeren?

Alerts worden geactiveerd door de alert vervolgens te bewerken. Dit kan op twee manieren:

  • vanuit de functie Medewerkers (MPERSO) of Medewerkersprofielen (MMDPRF) via de shortcut Alerts
  • of door de medewerker zelf via de Alertmanager (MALMAN).

Bij het bewerken van de alert wordt het formulier geopend.

  • Het veld Signaleringsaantal geeft aan wat de drempel is voor het alert. Zodra dit aantal wordt bereikt is er sprake van een overschrijding en zal de alert dit signaleren.
  • Met het veld Signalering: tijd kun je aangeven binnen welke tijd (in minuten) de actie moet worden uitgevoerd. Eventueel kun je met de Herinnering velden een extra signalering voorafgaand aan het verstrijken van de deadline instellen.
  • Met de velden onder de onderdelen ‘Algemene instellingen‘ en ‘Bedrijfsinstellingen‘ geef je aan welke gegevens de alert moet signaleren.

Zodra je de instellingen van een alert hebt opgeslagen wordt deze actief.

Er zijn diverse alerts die je kunt instellen afhankelijk van de rollen die een gebruiker heeft vanuit zijn/haar gebruikersaccount. Alerts met deze instelling tellen alléén bij een gebruiker in wanneer de ingestelde rol ook daadwerkelijk aanwezig is in zijn/haar gebruikersaccount. Is de betreffende rol bij een gebruiker niet aanwezig, dan zal de alert dus niet intellen en standaard 0 tonen.