Hoe is de boekingsgang van koersverschillen?

Bij het inboeken van inkoopfacturen in buitenlandse valuta geeft AllSolutions een voorzet op de koers zoals opgeslagen in de valutatabel. Wanneer je het vinkje ‘Koersgegevens automatisch bepalen bij opslaan’ uit zet, kun je zelf bepalen welke koers je wilt gebruiken.

AllSolutions boekt in het grootboek alle bedragen in standaard valuta. Alleen bij de openstaande post worden de beide bedragen opgeslagen (bedrag in de vreemde valuta en bedrag in standaard valuta).

Stel je boekt 1000 Engelse ponden (GBP) tegen een koers van 1,13.

In de historische mutaties wordt alleen € 1.130,- gebruikt en getoond (mits de standaardvaluta bij de grootboekrekeningen Euro is).

Bij de openstaande post worden beide bedragen opgeslagen en dus € 1.130,- in de standaard valuta en £ 1000,- in vreemde valuta.

Wanneer je deze factuur gaat betalen, dan geef je bij het bankafschrift in wat de koers is die de bank op dat moment berekend (stel 1,14). Je voert in dat je £ 1000,– betaalt en het systeem rekent dit om naar het juiste bedrag in Euro, in dit geval € 1.140,-.

De volgende boeking wordt nu gemaakt:

Crediteuren € 1.130,- (de waarde van de inkoopfactuur)
Koersverschil € 10,- (het verschil tussen de oorspronkelijke factuur en de betaling)
Aan Bank € 1.140,-

In de historische mutaties kun je het boekstuk opvragen en dan bij details zien om welke factuur het gaat.