Geplande activiteiten opnemen in weekstaten

In de urenregistratie kan het systeem automatisch urenregels klaarzetten vanuit de planning. Je kunt ook hiervan gebruik maken als in de planning niet is gekozen voor maand- of weekverdeling. (In de Parameters Capaciteitsplanning (MKPPAR) staat het veld Verdelingsniveau ingesteld op ‘Geen verdeling’.) 

Voor het aanmaken van urenregels in de (Eigen) Weekstaten (MURREG/MUREIG) kijkt het systeem naar de geplande periode. Voor planningsregels waarbij de week in de planningsperiode valt, worden dan automatisch urenregels in de weekstaat aangemaakt.

Voorwaarde is wel dat in de Parameters Capaciteitsplanning (MKPPAR) het veld Urenregels genereren op basis van geplande activiteiten (kp90.budget-opn) de waarde Zonder aantal uur heeft (in het onderdeel Urenverantwoording). Op deze manier kunnen gebruikers snel en gemakkelijk hun weekstaten invullen en indienen.