Foutmelding bij inloggen ‘Gebruiker is geblokkeerd’

Bij het inloggen in AllSolutions verschijnt de melding ‘Deze gebruiker is geblokkeerd’.

Hiervoor zijn twee mogelijke oorzaken:

  • Door teveel foutieve opeenvolgende inlogpogingen is het account geblokkeerd. Per omgeving kun je instellen hoeveel foutieve opeenvolgende inlogpogingen zijn toegestaan in de functie Parameters Algemeen (MZZPAR). Wordt het aantal toegestane foutieve logins overschreden, dan wordt het account / de gebruiker geblokkeerd. In het gebruikersaccount (MGEBRU) wordt het veld Toegang tot systeem geblokkeerd vanaf gevuld met de datum waarop de blokkade ontstaat.
  • Het account is expliciet op inactief gezet doordat bij de gebruiker een datum is ingevuld in het veld Toegang tot systeem geblokkeerd vanaf.

Je kunt de blokkade opheffen door bij de gebruiker het veld Toegang tot systeem geblokkeerd vanaf weer leeg te maken. Zodra de gebruiker opnieuw is ingelogd, wordt de ’teller’ van het aantal foutieve logins gereset.