Formulekolom in weergave opnemen in de vorm van een lijst

In versie 11.0.06 is een nieuwe formuleoptie aan de weergave toegevoegd: build-list. Met de standaardformule kun je een kolom in de weergave opnemen met daarin een komma-separated lijst van gerelateerde gegevens. Bijvoorbeeld een kolom met ‘Mailingcode(s)‘ met hierin alle gekoppelde mailingcodes bij een relatie (MRELAT). Of een kolom ‘Gebruikersgroep(en)‘ met de gekoppelde gebruikersgroepen bij een gebruiker (MGEBRU). Dit type gegevens, waarvoor eerst maatwerk nodig was, kun je nu zelf met een formulekolom aan een weergave toevoegen. Je hebt hierdoor meer flexibiliteit om weergaven naar eigen inzicht aan te passen.

Voor de nieuwe formule gebruik je de syntax:

build-list(parent,benodigde tabellen,tonen van,koppeling,scheiding).

Bijvoorbeeld:

build-list(‘ma01′,’ma08,b-am30′,’ – ‘,’ma08.bedr-cd = ma01.bedr-cd and ma08.mail-nr = ma01.mail-nr, first b-am30 where b-am30.selek-kd = ma08.selek-kd’,’~n’).

In dit voorbeeld worden alle mailingcodes van een relatie getoond, met zowel de mailingcode als de omschrijving. De velden zet je altijd tussen < en >. Wanneer je meerdere velden gebruikt, kun je hiertussen een scheidingsteken meegeven. Als je elk item op een nieuwe regel wilt laten tonen, geef je aan het eind van de syntax ‘~n’ als scheidingsteken op.

Ook bij deze standaardformule is het toegestaan om bij de benodigde tabellen buffertabellen te gebruiken. In dit voorbeeld mag je in plaats van ma08 bijvoorbeeld ook b-ma08 opgeven. Een buffernaam begint altijd met een ‘b’ en eindigt met een ‘-‘. Voorbeelden van toegestane buffernamen: b-ma08, b1-ma08 of b50-ma08. Als je gebruik maakt van een buffer neemt je deze ook op in de koppeling die je in de syntax gebruikt.