Formule voor berekenen aantal (werk)dagen

In eigen weergaven kun je zelf (formule)kolommen toevoegen. De inhoud van de kolom wordt hierbij bepaald door een zelf gedefinieerde formule. Naast reguliere berekeningen – zoals optellen, aftrekken en vermenigvuldigen – kun je ook gebruik maken van de formule count-days. Deze formule berekent het aantal dagen/werkdagen tussen 2 datums.

Gebruik hiervoor de syntax: count-days(datum 1,datum 2,type). Bij het type kun je kiezen voor ‘days’ of ‘weekdays’. Als je voor ‘weekdays’ kiest, worden de weekenden en feestdagen (MFEEST) niet meegeteld.

Een voorbeeld:

count-days(pr01.plan-start,pr01.plan-eind,”days”) of count-days(pr01.plan-start,pr01.plan-eind,”weekdays”).

Het resultaat is van het datatype ‘numeriek’.

Met deze formule kun je bijvoorbeeld de doorlooptijd van orders (in werkdagen) in beeld brengen. Of de doorlooptijd van (sub)projecten en/of projectfasen gemakkelijk monitoren.