Elektronische facturen als pdf-bestand gearchiveerd

Het systeem biedt je de mogelijkheid om documenten automatisch elektronisch te verzenden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan facturen, aanmaningen/rekeningoverzichten, order-/huurbevestigingen, betalingsspecificaties, cursusbevestigingen en -uitnodigingen en inkoopopdrachten. Deze documenten worden in pdf-formaat verzonden.

Alle elektronisch verzonden documenten worden ook automatisch als pdf-bestand opgeslagen in het documentenarchief.