Weergave rapportage(s) aanpassen naar eigen voorkeur

Drill-down mogelijk vanuit datalijst grafische rapportage

Vanuit een rapportage kun je doorklikken naar de onderliggende informatie. Soms zijn in een staafgrafiek echter veel staafjes opgenomen of zijn staafjes te klein om te kunnen klikken. Daarom kun je ook vanuit de datalijst van de rapportage doorklikken naar de onderliggende informatie. Hiermee is het mogelijk om alle onderliggende data gemakkelijk te benaderen.

Doorstart vanuit legenda naar overzicht snapshot

Bij de grafische rapportage kun je instellen welke informatie je in de legenda wilt tonen. Je hebt hierbij de keuze uit Standaard, Beperkt, Alleen kleurverklaring en Geen. Wanneer je kiest voor de eerste twee opties wordt bij de Rapportage eigenschappen (onder de grafische rapportage) onder andere getoond welk snapshot het betreft. Met een klik op het snapshotnummer kun je direct naar het overzicht van het snapshot te navigeren.

In de datasheet van het snapshot overzicht getoond op welke browser/functie de snapshot draait en onder welke weergave(set) de bijbehorende rapportage is opgebouwd. Dit maakt het beheer van de grafische rapportages een stuk eenvoudiger. De genoemde navigatie is overigens alleen mogelijk als je geautoriseerd bent voor de functie Snapshots (MSNAPS).