Documenten tekenen via Ondertekenen.nl

AllSolutions heeft een koppeling met Ondertekenen.nl. Dit is een erkende leverancier voor het verzorgen van een elektronische handtekening. Met deze dienst is het mogelijk alle soorten documenten en formulieren digitaal en rechtsgeldig te laten ondertekenen. De handtekening voldoet aan de vereisten voor de geavanceerde elektronische handtekening, conform artikel 3:15a BW en de Europese EC/1999/93 richtlijn voor digitale handtekeningen (ETSI 102 042 – geavanceerde digitale handtekening).

De koppeling is een toevoeging op de bestaande functionaliteit voor het tekenen van documenten in AllSolutions. Je kunt beide opties dus zonder problemen naast elkaar gebruiken. Dit geeft je de flexibiliteit om bijvoorbeeld de interne documenten nog steeds via AllSolutions te laten tekenen en de officiële contracten via Ondertekenen.nl.

Hoe werkt het?

Het document maak je op de gebruikelijke manier en je bewaart deze (automatisch) in het documentenarchief in AllSolutions. Met de actie Document laten tekenen via Ondertekenen.nl kun je het document ter ondertekening aanbieden aan de gewenste persoon. Hierbij wordt het originele document omgezet naar een nieuw document in pdf-formaat.

De ondertekenaar wordt via e-mail erop geattendeerd dat er een document klaar staat om getekend te worden. In het e-mailbericht is een link opgenomen naar de beveiligde omgeving van Ondertekenen.nl, waarmee de ontvanger snel en gemakkelijk naar het te tekenen document wordt geleid. En direct het document elektronisch kan ondertekenen.

De ontvanger heeft hierbij ook de mogelijkheid om aan te geven dat het document niet akkoord is. In het volgende scherm hij de reden van de weigering opgeven (maximaal 500 karakters). De link naar het te tekenen document is overigens 60 dagen geldig.

Audit trail

Zodra de ondertekenaar het document heeft getekend, ontvang je een bevestiging per e-mail met het getekende document in de bijlage. En ook de ondertekenaar ontvangt een kopie van het getekende document en een transactiebon als bewijs dat hij het document succesvol digitaal heeft ondertekend. De digitale handtekening is in de vorm van een ’timestamp’ in het document opgenomen. Dit tijdstempel laat onder andere het e-mailadres van de ondertekenaar en de datum en het tijdstip van ondertekening zien.

Het getekende document is ook direct in AllSolutions aanwezig als nieuw pdf-document. Daarnaast wordt op de documentlocatie ook de ’transactiebon’ toegevoegd, met het bewijs dat het document succesvol is ondertekend. Deze transactiebon vormt het audit trail van de stappen in het ondertekenproces, zoals de digitale handtekening, eventuele aanvullende verificatiebewijzen en wie welk document heeft ondertekend, op welk tijdstip en via welk IP-adres.

In de browser met Documenten kun je via de shortcut Statusverloop Ondertekenen.nl zien of de ontvanger de e-mail met het te tekenen document heeft geopend en/of daadwerkelijk heeft ondertekend. De actuele status is ook zichtbaar in het overzicht van het document zelf. Wanneer een document is geweigerd wordt in het document ook de reden van weigering getoond.

Koppeling activeren?

Wanneer je gebruik wilt maken van deze onderteken-optie ga je allereerst een overeenkomst aan met Ondertekenen.nl. (Aan het gebruik van Ondertekenen.nl zijn kosten verbonden.) Met de accountgegevens die je vanuit Ondertekenen.nl ontvangt, kunnen wij voor jullie de koppeling in AllSolution activeren. Neem hiervoor contact op met uw consultant.

Inrichting in AllSolutions

Wanneer de koppeling in de omgeving is geactiveerd, kun je in de Parameters Document Management (MBDPAR) in het onderdeel Elektronisch tekenen van documenten instellen hoe je documenten wilt laten tekenen:

  • alleen via Ondertekenen.nl
  • zowel via AllSolutions als via Ondertekenen.nl

Als je kiest voor de laatste optie, heb je de flexibiliteit om bijvoorbeeld de interne documenten nog steeds via AllSolutions te laten tekenen en de officiële contracten via Ondertekenen.nl.

Daarnaast kun je in de Parameters Document Management aangeven:

  • welk e-mailformulier je wilt gebruiken voor het e-mailbericht, waarmee het document ter tekening wordt aangeboden
  • de naam en het e-mailadres dat als afzender in het e-mailbericht wordt opgenomen.
  • het onderwerp en de bodytekst van het e-mailbericht
  • de bodytekst van het e-mailbericht dat je ter bevestiging ontvangt zodra het document is ondertekend.

Aanvullende opties

In AllSolutions zijn twee acties beschikbaar voor het laten tekenen van documenten:

  • Document laten tekenen via AllSolutions
  • Document laten tekenen via Ondertekenen.nl

De laatste actie is alleen zichtbaar als de koppeling in de omgeving is geactiveerd. Dit geeft je ook de flexibiliteit om apart te autoriseren welke gebruikers documenten via AllSolutions ter ondertekening mogen aanbieden en welke gebruikers via Ondertekenen.nl.

Alert

Daarnaast is er een alert beschikbaar, Te tekenen documenten (bd040). Via deze alert kun je het verloop volgen van het ondertekenproces, zowel via AllSolutions als via Ondertekenen.nl.

Via de alert kom je in de functie Documenten met Ondertekenstatus (MTKDOC). Deze functie kun je eventueel ook via het menu starten. In dit scherm zie je via de shortcut Statusverloop Ondertekenen.nl of de ontvanger de e-mail met het te tekenen document heeft geopend en/of daadwerkelijk heeft ondertekend. Via de shortcut Documenten bij Ondertekenen.nl downloaden heb je de optie om het getekende document en de transactiebon met het ondertekenbewijs te downloaden, wanneer dit niet automatisch gebeurd mocht zijn.