Digitaal aftekenen en mailen transportbonnen

Via de functie Transporten (MTRANS) kun je transportbonnen digitaal laten aftekenen. Dit is zowel mogelijk voor ‘transporten heen’ als ‘transporten terug’.

Via de actie Afmelden geef je aan dat het transport is afgerond. In dit scherm geef je de naam en het e-mailadres op van de persoon die het transport aftekent. Hier is een veld aanwezig waarin de contactpersoon op de tablet digitaal zijn handtekening kan zetten. Bij het opslaan wordt de ondertekening gelijk gearchiveerd in de opgegeven (sub)map.

Daarna kun je de afgetekende transportbon direct naar de klant mailen met de nieuwe actie Genereren/Mailen afgetekende bon. Verder zijn er ook twee functies beschikbaar waarmee je in een keer een selectie van afgetekende transportbonnen kunt mailen:

  • Genereren/Mailen Afgetekende Transportbon Heen (VATRBH)
  • Genereren/Mailen Afgetekende Transportbon Terug (VATRBT)

Hiervoor zijn in de functie Formulieren (MFORMC) de volgende twee stromen beschikbaar: ‘lath’ – Afgetekende transportbon heen en ‘latt’ – Afgetekende transportbon terug , waaraan in de functie AUTO-sjablonen (MFORMA) respectievelijk de sjablonen 0605 – Afgetekende transportbon heen en 0615 – Afgetekende transportbon terug zijn gekoppeld.

Naast de gegevens van de bijbehorende order en het transport wordt op de bon ook de handtekening afgedrukt van de contactpersoon die het transport heeft afgetekend. Beide sjablonen kun je aanpassen aan je eigen huisstijl. Je vaste consultant kan je hierbij eventueel ondersteunen.