Correctie op bedrag jaarverdeling offerte bij ingebruikname AllSolutions (NGO-module)

Bij de Offertes (MOFFER) is het veld Correctiebedrag jaarverdeling beschikbaar. Normaal gesproken wordt het gehele offertebedrag via de shortcut Jaarverdeling verdeeld. In de praktijk komt het echter voor dat er een lager bedrag moet worden verdeeld dan in de offerte is opgenomen. Bijvoorbeeld bij het overgaan van een ander systeem naar AllSolutions. Een deel van de offerte is dan in het vorige systeem al verdeeld. In het veld Correctiebedrag jaarverdeling kun je dan een correctiebedrag invoeren. Dit correctiebedrag wordt dan niet meer meegenomen bij de jaarverdeling.