Controle op minimum datum bij invoer datumvelden

Soms kan door een klein typefoutje een jaartal in een datumveld terecht komen dat niet klopt. Zoals bijvoorbeeld ‘0222’ in plaats van ‘2022’. Daarom is in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) het veld Minimum datum aanwezig (in het onderdeel Algemene instellingen). Dit veld staat default op 01/01/1800. Bij de invoer van datumvelden in AllSolutions wordt op deze minimum datum gecontroleerd. (Naar keuze kun je de default instelling zelf aanpassen naar een latere datum.)

Let op dat je het veld Minimum datum niet te jong instelt. Dan kunnen er op verschillende levels problemen ontstaan met opslaan/ wijzigen.