Controle ontbrekende weekstaten centraal aansturen

In de Parameters Urenregistratie (MUIPAR) zijn de velden Controleren op ontbrekende en onvolledige weekstaten vanaf jaar en week beschikbaar (in het onderdeel Controles). Met deze velden kun je centraal instellen vanaf welk jaar/welke week het systeem de controle op ontbrekende weekstaten moet uitvoeren.

Via deze parameter kun je bijvoorbeeld aansturen dat het systeem de controle alleen uitvoert vanaf het huidige jaar. En bij de jaarovergang bijvoorbeeld weer een jaar ophogen. Dit komt de performance van het systeem ten goede.

Je kunt de beginweek ook bij de individuele medewerkers (MPERSO) vastleggen. Voor het uitvoeren van de controle gebruikt het systeem de meest recente combinatie van beginjaar en beginweek. Als je de centrale parameter gebruikt, dan hoef je het beginjaar en de beginweek maar één keer op te geven.