Complexiteitseisen voor wachtwoorden

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) kun je met de instelling Complexiteitseisen in wachtwoorden afdwingen (in het onderdeel Wachtwoorden) instellen dat het wachtwoord van gebruikers moet voldoen aan extra eisen. Dit om je omgeving nog beter te beveiligen.

Met deze instelling wordt afgedwongen dat een wachtwoord van een gebruiker:

  • Een of meerdere hoofdletters bevat
  • Een of meerdere kleine letters bevat
  • Een of meerdere nummers bevat
  • Een of meerdere speciale tekens bevat, zoals !@#$%^&*_-+=`|()[]:;”‘<>,.?/ (nieuw)

Voor een goede beveiliging van de omgeving raden we aan om altijd sterke wachtwoorden af te dwingen.