Code/nummer van info-veld tonen in overzicht

Op veel plekken in de software zijn info-velden beschikbaar waar je de waarde van je keuze via de i-knop uit een onderliggende tabel kunt selecteren. In het veld wordt de code van de waarde geregistreerd. In het overzicht van een record werd tot nu toe bij deze velden alleen de omschrijving getoond.

Als beheerder kun je zelf instellen of gebruikers in de overzichten alleen een omschrijving (=huidige werking) of de bijbehorende code plus de omschrijving in het overzichtsscherm mogen zien. Dit doe je in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) in het veld Code/nummer tonen (in het onderdeel Algemene instellingen). Als je dit veld activeert, wordt bij alle info-velden die in een overzicht worden getoond, zowel de code/het nummer van de waarde, als de omschrijving getoond.