Boeken in een afgesloten boekjaar/-periode

Met de functie Correcties Grootboek Afgesloten Periodes (MCRGRB) kun je nog een boeking doen in een afgesloten periode. Hierbij zijn de volgende ‘spelregels’ van toepassing.

  • Er kunnen alleen boekingen geregistreerd worden in het huidige boekjaar en de boekperiode is al afgesloten.
  • Bij deze boeking kun je alleen een dagboek van dagboeksoort ‘memoriaal’ gebruiken.
  • De boekingen worden geregistreerd in periode 99.

In de functie Parameters Grootboek (MGBPAR) wordt met de instelling Boeken in afgesloten periodes bepaald of het mogelijk is om te boeken in een afgesloten periode, bijvoorbeeld om nog facturen te kunnen verwerken in een afgesloten boekperiode.

Nagekomen boekingen (afgesloten jaar)

Ook het boeken in een afgesloten boekjaar is mogelijk via de functie Correcties Grootboek Afgesloten Periodes (MCRGRB). Ook hierbij gebruik je een dagboek van dagboeksoort ‘memoriaal’.
Je kunt overigens alleen boekingen uitvoeren in het laatste afgesloten boekjaar. Deze worden geregistreerd in periode 99.