Boeken in een afgesloten boekperiode

Met de functie Correcties Grootboek Afgesloten Periodes (MCRGRB) kun je nog een boeking doen in een afgesloten periode. Hierbij zijn de volgende ‘spelregels’ van toepassing.

  • Er kunnen alleen boekingen geregistreerd worden in het huidige boekjaar en de boekperiode is al afgesloten.
  • Bij deze boeking kun je alleen een dagboek van dagboeksoort ‘memoriaal’ gebruiken.

In de functie Parameters Grootboek (MGBPAR) wordt met de optie ‘Boeken in afgesloten periodes’ bepaald of het mogelijk is om te boeken in een afgesloten periode, bijvoorbeeld om nog facturen te kunnen verwerken in een afgesloten boekperiode.

NB: Ook het boeken in een afgesloten boekjaar is mogelijk via de functie Correcties Grootboek Afgesloten Periodes (MCRGRB).