Beveiligde E-mail Service (BES)

Vanuit het AllSolutions platform worden e-mail berichten beveiligd vanuit je omgeving verstuurd mét gebruik van SPF, DKIM en DMARC. En hierbij wordt ook STARTTLS en DANE ondersteund.

De verzending gebeurt via een Nederlandse provider die gespecialiseerd is in e-mailverzending. Deze is is GDPR-compliant en valt onder Nederlandse wetgeving.

Om beveiligde verzending mogelijk te maken heb je – bij de implementatie van AllSolutions – een drietal entries laten laden in de DNS van je maildomein.

Daarnaast is het nodig dat de entry include:spf.flowmailer.net is toegevoegd aan het SPF-record op het gebruikte maildomein.

Mailen met ander/extra maildomein?

Ga je vanuit je omgeving mailen met gebruik van een ander/extra maildomein? Geef dit dan aan ons door! Om te waarborgen dat ook deze e-mails op de goede manier kunnen worden verzonden, zijn namelijk ook voor dit domein aanvullende instellingen nodig.

Voor het aanmelden van een nieuw maildomein kun je een supportmelding bij ons indienen. Je ontvangt dan de benodigde entries die je in de DNS van het nieuwe maildomein kunt (laten) laden. Daarnaast is het ook hierbij nodig dat de entry include:spf.flowmailer.net wordt toegevoegd aan het SPF-record op het nieuwe maildomein.

Tarieven

Verzending is gratis tot 10.000 e-mails per maand (120.000 per kalenderjaar). Daarboven betaal je een bedrag naar rato van de verzonden e-mails.

Van Tot Tarief
per kalenderjaar
Facturering
per maand
0 120.000 gratis nvt
120.001 300.000 € 600,= € 50,=
300.001 600.000 € 1.200,= € 100,=
600.001 1.200.000 € 1.800,= € 150,=
1.200.001 3.000.000 € 2.400,= € 200,=
3.000.001 6.000.000 € 3.000,= € 250,=
6.000.001 > … grotere volumes
op aanvraag
Tarieven exclusief btw

Zodra je over de basisgrens van 120.000 e-mails per jaar heen gaat, wordt automatisch het tarief per maand op de eerstvolgende factuur in rekening gebracht. (Natuurlijk ontvang je van tevoren eerst een signalering.) Omdat de aantallen e-mails per maand kunnen fluctueren, wordt de balans opgemaakt op basis van het totaal aantal verstuurde e-mails per kalenderjaar.

Om te kunnen meten hoeveel e-mails vanuit je omgeving worden verstuurd, is in de functie Performancelogging per dag (IPERHS) de kolom Aantal verzonden e-mails beschikbaar. Daarnaast kun je het aantal verzonden e-mail uit je acceptatie- en productieomgeving ook nakijken in de functie Informatie Verzonden E-mails (IVRZEM).