Automatische koppeling van betaal- en incassobestanden

Wanneer het betaalbestand gecomprimeerd op het bankafschrift staat vermeld (dus op één regel) wordt deze  automatisch aan het bankafschrift en de bijbehorende transactieregels gekoppeld. Hetzelfde geldt voor incassobestanden. Wanneer het incassobestand gecomprimeerd op het bankafschrift staat vermeld (dus op één regel) wordt deze ook direct automatisch aan het bankafschrift en de bijbehorende transactieregels gekoppeld.

Voorwaarde is wel dat het betaalbestand of incassobestand met AllSolutions is aangemaakt. De automatische koppeling komt tot stand via een zogenaamd ‘/PREF/’ record waarbij een aantal controles worden doorlopen. Het opdrachtvolgnummer en het opdrachtbedrag moeten onder andere exact gematcht kunnen worden met het aangemaakte betaalbestand/incassobestand.

In de instellingen van de Banken (MBNKST) kun je aangeven of je de opdrachtbedragen gecomprimeerd wilt laten terugmelden, zodat het totaalbedrag van de opdracht als één post op het (elektronisch) bankafschrift wordt vermeld.

Als je werkt met elektronische bankafschriften raden we aan om altijd van het gecomprimeerd terugmelden gebruik te maken.