Anonimiseren gegevens medewerker(s)

AllSolutions-anonimiseren

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze wet is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit betekent dat je in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen als diegene daarom vraagt. Om dit te kunnen doen is in de functie Medewerkers (MPERSO) de actie Anonimiseren beschikbaar. Met deze actie kun je alle persoonsgebonden gegevens van een medewerker verwijderen.

De actie Anonimiseren maakt de velden met persoonsgegevens bij de medewerker leeg. Is de medewerker gekoppeld aan een relatie en/of een crediteur/debiteur? Dan worden ook hier automatisch de betreffende velden leeg gemaakt. Daarnaast wordt bij de relatie de status op ‘niet actief’ en bij de crediteur op ‘geblokkeerd’ gezet.

Om persoonsgebonden gegevens van een medewerker te verwijderen, geldt de volgende voorwaarde:

  • Medewerker is minimaal 5 jaar uit dienst (dit heeft te maken met wetgeving op dit gebied).

Let op: anonimiseren is onomkeerbaar! De gegevens worden namelijk fysiek uit de database verwijderd.

Goed om te weten:

  • Documenten/bestanden in het documentenarchief worden niet automatisch verwijderd.
  • Prikbordberichten/-reacties worden niet automatisch verwijderd.