Afschrijvingsmethode Vaste activa wijzigen

Wijzigen van een afschrijvingsmethode kan alleen als een vast actief eerst gedesinvesteerd wordt. Daarna kan een andere afschrijvingsmethode geselecteerd worden en moet de afschrijving opnieuw (vanaf moment van aanschaf of productie) verwerkt worden.