Afboeken van vervallen verlofuren

Volgens de wet heeft iedere werknemer recht op vier weken doorbetaalde vakantie per jaar. Wie vijf dagen per week werkt heeft dus recht op ten minste (4 x 5 =) 20 ‘wettelijke’ vakantiedagen. Wie in deeltijd werkt, heeft naar rato recht op vakantiedagen.

Bij de meeste werkgevers hebben werknemers recht op meer dan 20 vakantiedagen. Gebruikelijk is vaak dat er tussen de 23 en 25 vakantiedagen zijn. Dit wordt dan bijvoorbeeld in de cao vastgelegd. Alle dagen die een werknemer extra, dus bovenop de wettelijke 20 dagen krijgt, zijn de ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen.

Wettelijke verlofdagen moeten binnen zes maanden na het jaar van opbouw worden opgenomen. De bovenwettelijke dagen binnen vijf jaar.

In de browser van de verlofbudgetten wordt getoond welke wettelijke verlofuren van het voorgaande jaar vervallen per 1 juli. Verlofaanvragen in het nieuwe jaar worden het eerst van dit saldo afgetrokken, voordat het saldo van het nieuwe jaar wordt aangesproken.

Bij het verstrijken van de datum van 1 juli gebeurt het afboeken van vervallen wettelijk verlof niet automatisch. Dit geldt ook voor bovenwettelijke verlofuren die na 5 jaar vervallen. De praktijk leert dat bedrijven hier toch zeer coulant mee omgaan en eventuele correcties zelf handmatig doorvoeren.

In de verlofbudgetten kun je de verlofuren indien gewenst zelf aanpassen:

  • voor de wettelijke verlofuren in het veld ‘correctie wettelijk‘.
  • voor de bovenwettelijke verlofuren in het veld ‘extra budget bovenwettelijk‘.