Aanmaken acties

Einddatum actie gelijk maken aan werkelijke actiedatum

Je kunt een actie eerder uitvoeren dan oorspronkelijk was gepland. Dan is het wel zo gemakkelijk dat een eventuele vervolgactie direct aansluitend kan worden opgepakt. Daarom kun je er nu voor kiezen om bij het afsluiten van een actie de einddatum automatisch gelijk te maken aan de (werkelijke) actiedatum. Dit is mogelijk door in de Parameters CRM (MMAPAR) de instelling Einddatum gelijk maken aan actiedatum te gebruiken (in het onderdeel Acties).

Acties toewijzen aan teams

Bij acties heb je ook de mogelijkheid om deze toe te wijzen aan een team. Als je voor deze optie kiest, wordt voor elke medewerker in het team een afzonderlijke actie aangemaakt. En elke medewerker moet deze dus individueel uitvoeren. Bij het gebruik van workflows kun je acties dus beter niet op deze manier toewijzen aan teams.

De optie om acties toe te wijzen aan teams kun je wél inzetten als iedere medewerker daadwerkelijk een actie moet uitvoeren. Bijvoorbeeld het controleren van de adressenlijst voor het versturen van de kerstkaarten door alle accountmanagers voor hun relaties. Of om alle medewerkers van een afdeling/team hun declaraties voor het einde van het jaar te laten indienen.