Aansluiting vrijgevallen onderhanden werk (OHW)

In de browser met Werkorders (MWORDE) is een (standaard)weergave Werkordernummer (Vrijgevallen OHW) beschikbaar. Deze weergave toont het overgeboekte onderhanden werk (OHW) van alle werkorders naar de Verlies- en Winstrekening. Voor werkorders op basis van vaste prijs worden de velden in deze weergave ingeteld op het moment dat de werkorder wordt nagecalculeerd. Hierbij wordt het OHW en/of de termijnfacturatie overgeboekt van de balansrekening naar de Verlies- en Winstrekening.

Bij werkorders op basis van regie worden de velden in deze weergave ingeteld voor het deel van het regieproject dat op dat moment is gefactureerd. Met deze weergave kun je aansluiting maken met het grootboek.