Werken met Subsidies

AllSolutions biedt de mogelijkheid om te werken met subsidies. Voor gesubsidieerde projecten kun je de gehele subsidieregistratie en het verbruik van de subsidie registreren in het systeem, al dan niet in combinatie met reguliere geldelijke bijdragen vanuit de opdrachtgever. Op deze manier kun je elk project flexibel inrichten op basis van de voorwaarden die van toepassing zijn op het project.

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je het werken met subsidies activeert en inricht. Daarnaast vind je informatie hoe je de subsidie op je balans zet, besteedbaar maakt op een project en toekent aan subproject, en de bijbehorende boekingsgangen.

Voor de overzichtelijkheid wordt in deze handleiding alleen ingegaan op de werking van subsidies binnen projecten. Het aanmaken, inrichten en werken met (sub)projecten wordt dan ook verder niet toegelicht.