Waardering Projecten (Waardering OHW en Resultaat)

Het Excel-document ‘Waardering projecten’ vormt de bijlage van de uitleg ‘Waardering OHW en Resultaat’.