Overgang naar aangifte met Digipoort

Een uitleg van de te nemen stappen voor de overgang naar elektronisch aangifte via Digipoort.