Leden & Donateurs

Algemeen

Jubilea registreren in ledenadministratie
Kan het lidmaatschapsnummer bepaald worden op basis van het relatienummer?
Wat doet een Contributiegroep?
Prolongeren lidmaatschappen

Facturering

Tekst ‘Factuur’ bovenaan ledenfacturen afdrukken